مجموعه تخصصی پویانیز
مجموعه تخصصی پویانیز
مجموعه تخصصی POUYANIZ فعال در زمینه آموزش و تجهیز ورزش های آبی با هدف ترویج و توسعه رشته های جذاب از قبیل پدل بردینگ، ویندسرفینگ، کایت بردینگ، اسکی روی آب، قایقرانی و ... فعالیت خود را از اوایل دهه هفتاد شمسی در ایران آغاز نمود.
www.instagram.com/pouyaniz
https://pouyaniz.com
ادامه...

ویدئوهای کانال