مصدومیت عجیب کریستیانو رونالدو ستاره تیم ملی پرتغال

انگشت پای کریستیانو رونالدو به دلیل گزیدگی زنبور متورم شده و عفونت کرده است. رونالدو هم اکنون تحت درمان آنتی بیوتیکی قرار گرفته است