سهیل مهدی: رقابتهای لیگ برتر ادامه می یابد

مهدی، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ: رقابت‌های فوتبال ادامه می‌یابد/ اگر از پروتکل‌های موجود در فوتبال الگو بگیرند، سایر اصناف هم می‌توانند ادامه فعالیت بدهند.