مراسم معارفه مهدی تارتار به عنوان سرمربی پیکان

کنفرانس خبری باشگاه پیکان در خصوص معرفی مهدی تارتار به عنوان سرمربی جدید این تیم در فصل جدید