حریرچی: آزمایش داروهای ضد کرونا یک شوخی تلخ و بی مزه است

حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت درباره شایعه تست داروهای کرونا روی بیماران گفت: آزمایش داروهای ضد کرونا یک شوخی تلخ و بی مزه است