کودکی که با تماس به آتش نشانی جان خود و خواهرش را نجات داد

آتش‌نشانی کاشان اعلام کرد که یک دختر بچه ۶ ساله در با تماس با ۱۲۵ در لحظات اولیه نشت گاز در خانه‌شان، جان خود و خواهرش را که تنها بودند نجات داد.