گفتاردرمانی در گرگان ۰۹۳۵۸۴۷۱۸۴۴
Hanif Amanian
ارزیابی تغذیه کودکان 1- جمع آوری داده‌ها:– تاریخچه پزشکی:• موارد مربوط به تغذیه مثل مشکلات قلبی – تنفسی، رفلاکس معده و روده• نورولوژِیک شامل رشد مهارت های حرکتی – دهانی• بستری شدن های طولانی – نمودار رشد: BMI (شاخصی برای ارزیابی رشد) – وضعیت فعلی تغذیه بالینی کودک:الف) تست های آزمایشگاهی و anthropometricsب) مثل ضخامت عصلات نواحی مختلف، محیط میانه بازو و … 2- غربالگری تغذیه ای:• تاریخچه تغذیه ای (کسب اطلاعات از والدین)• شرایط رشدی (کسب اطلاعات از والدین)• الگوهای مختلف تغذیه
ادامه...

ویدئوهای کانال