الوکام سامانه برگزاری کلاس و جلسات آنلاین

با الوکام
همه کلاسها در یک سامانه مشترک برگزار میشود
کلاسها بدون قطعی و پایدار هستند
هزینه کمتری پرداخت کنید
تمام نیازهای یک کلاس آنلاین برای معلم و دانش¬آموزان برطرف می شود
از یک سامانه ساده، جامع و کاملا ایرانی استفاده کنید
https://alocom.co/