آکادمی رستم
بهزاد رستم
آکادمی رستم، به عنوان یک نهاد آموزشی-فرهنگی، خود را موظف می داند تا در هر شرایطی به امر مهم آموزش بپردازد.آکادمی رستم، فرصتی را مهیا کرده تا هیچ محدودیتی از یادگیری زبان جلوگیری نکند.آکادمی رستم با تشکیل کلاس های مجازی و حضوری به صورت خصوصی، نیمه خصوصی و عمومی، در همه ی سطوح، از محدودیت ها عبور کرده و امکان فراگیری زبان انگلیسی را برای همه ی اقشار فراهم کرده است.
ادامه...

ویدئوهای کانال