ادعای جنجالی پورموسوی درخصوص شائبه تبانی

ادعای جنجالی پور موسوی درباره تبانی بازیکنان پارس جنوبی جم
بازیکنان مقابل فولاد بی انگیزه بودند و جای پست‌خودشان هم نمی‌رفتند
نمی‌خواهم بگویم تبانی رخ داده است
مدیر‌برنامه های چند بازیکن و یک باشگاه با بازیکنان من صحبت کرده است