با مرد بی پول یا تنبل ازدواج کنم یا نه؟

کمک گرفتن از تجربه های دیگران
توصیه های شخصی اطرافیان و دوستانی که به آنها اعتماد کامل دارید می تواند یکی از بهترین منابع برای پیدا کردن مرکز مشاوره خانواده خوب باشد. اگر خانواده ای در اطرافیان خود میشناسید که به مشاوره مراجعه کرده اند، از آنها در مورد تجربه هایشان سوال کنید. آیا آنها از مشارور خود راضی بودند؟ نحوه برقراری ارتباط مشاور با آنها چگونه بوده است؟ دسترسی به این مشاور آسان است؟ آیا مرکز مشاوره او جز بهترین مرکز مشاوره تلفنی در تهران است؟
البته به یاد داشته باشید که ممکن است نیازها و اهداف متفاوتی نسبت به فردی که به شما توصیه می کند داشته باشید. پس ممکن است یک مشاور که برای او خوب و عالی بوده است برای شما مفید نباشد. این موضوع نشان می دهد که شما باید بیشتر بررسی و پرس و جو کنید.
https://psychology.avije.org/family-counselling/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/
با مشاوران خانواده آویژه همراه باشید
https://psychology.avije.org/