انتقاد رجبی از سرمربیگری فکری در تیم استقلال

گفتگو با رضا رجبی پیشکسوت باشگاه استقلال درباره آغاز رقابت های لیگ برتر
انتقاد رجبی از سرمربیگری فکری در استقلال / مظلومی باید سرمربی میشد و فکری مربی