یحیی گل محمدی در پرسپولیس معجره کرد

صحبت‌ های سپهر حیدری درباره هماهنگی بازیکنان جدید پرسپولیس با تیم و معجزه یحیی گل محمدی را ببینید.