دستگاه صفر شویی خودرو - موکت شوی ( اسپری -مکش TW300 )

0تک فاز، داراى کابل ثابت 0طراحى شده مخصوص نظافت داخل خودرو (صندلى، سقف و انواع زیرپایى) 0ایده آل براى صفرشویى خودروها 0بهینه سازى شده جهت کار مداوم در کارواش 0حداکثر قدرت مکش براى خشک کردن سریع 0جابجایى و استقرار مناسب به دلیل مرکز ثقل پایین دستگاه 0عملکرد آسان با طراحى پرقدرت و بادوام براى مصارف تجارى 0مناسب براى مصارف خانگى (انواع صندلى، مبل، پادرى، موکت و فرش)