کولینگ تاور صنعتی

برج خنک کننده بزرگترین منبع سرمایشی در صنعت می‌باشد که هدف آن دفع حرارت ماشین‌آلات صنعتی به محیط می‌باشد. http://dama-mehr.ir/fa/page/26 ایران بدلیل داشتن صنایع بزرگ همانند فولاد، نفت و پتروشیمی صنعتی‌ترین کشور حوزه خلیج فارس به شمار می‌آید. نیاز شدید کشورهای صنعتی به تولید مداوم موجب افزایش تقاضای کاربری ماشین‌آلات صنعتی همانند کولینگ تاور می‌شود. کولینگ تاور یا برج خنک کننده لازمه هر صنعتی است و یکی از مهمترین دستاوردهایش افزایش راندمان تولید می‌باشد. تمامی تجهیزات صنعتی همانند توربین‌ها، کوره‌ها ، بویلرها و حتی چیلرها نیازمند دفع حرارت به محیط بیرون می‌باشند. منتقل کننده این حرارت تولیدی به بیرون اصلی ترین وظیفه کولینگ تاورمی باشد. اگر حرارت تولید شده از تجهیزات صنعتی دفع نشود راندمان تولید به شدت کاهش پیدا می‌کند و سیستم تولید متضرر خواهد شد.