سوله نمایشگاهی - 22220266-021

ساخت یک مجموعه سوله نمایشگاهی جهت برگزاری فعالیت های نمایشگاهی ، فرایندی کاملاً خلاقانه است و هیچ قانون سختگیرانه ای برای شکل و نحوه ساخت آن وجود ندارد. بدین معنا که با حفظ و رعایت اصول فنی حاکم بر ساخت سوله، امکان تنظیم کلیه جزئیات و ظرایف طراحی سازه وجود دارد.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/