تعمیر برج خنک کننده 02126145899

تعمیر برج خنک کننده https://zaya.io/ivipn از مواردی بوده که باید هر ساله در آغاز فصل گرما انجام شود. این بازرسی و تعمیر از خرابی قطعات و خسارت احتمالی به برج جلوگیری می‌کند. همچنین موجب افزایش طول عمر یک کولینگ تاور و قطعه‌های داخلی آن می‌شود. برای انجام این عمل باید لیستی از سرویس انجام بخش‌های مختلف تهیه گردد.