برنامه شام ایرانی

کارگردان برنامه شام ایرانی، سعید ابوطالب می باشد. در این برنامه هر نفر میزبان یکی از مهمان های خود است که باید برای آنها شام بپزد. در این برنامه شهاب عباسی، نصرالله رادش، هومن برق نورد، بهنام تشکر هستند. برای مشاهده برنامه شام ایرانی بر روی لینک زیر کلیک کنید.
https://www.namava.ir/series/2377-%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C