دستگاه بسته بندی ریل کشو کابینت

دستگاه بسته بندی ریل کشو کابینت ماشین سازی مسائلی 03135723006
این دستگاه قابلیت نصب سلفون تا عرض 40 سانتی متر را دارد و انواع سلفون های صدفی ، شفاف ، متالایز و.. بر روی این دستگاه قابل نصب و استفاده می باشد در این دستگاه ایجاد ضایعات و سلفون به حداقل و نزدیک به صفر سیده است.
وب سایت: www.masaelipack.com