آموزش عملی نرمش های ابتدایی بعد از جراحی تعویض مفصل ران

دکتر مهرداد منصوری "جراح لگن و مفصل ران" بطور عملی به شما یاد میدهد که بلافاصله بعد از یک جراحی تعویض مفصل ران چه نرمش هایی را باید انجام دهید.