برج خنک کننده خشک 02126145899

برج خنک کننده خشک https://zaya.io/5yk5o یا مدار بسته در نواحی که کم آبی بوده کارایی دارد.در کولینگ تاور خشک آب و هوا برخورد مستقیم نداشته و تبخیر شکل نمی‌گیرد و عملیات خنکی فقط توسط جریان هوا شکل گرفته است.