در پرونده ویلموتس اعتراض به CAS بی فایده است

شاه حسینی عضو سابق کمیته انضباطی: وقتی حرف جدیدی نداریم اعتراض به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) بی فایده است