صحبتهای دکتر محمودی درخصوص عدم حضور بازیکنان و مربیان خارجی

دکتر مهدی محمودی مشاور حقوقی اتحادیه فوتبال و کارشناس حقوقی فوتبال : قانون عدم حضور بازیکنان و مربیان خارجی در لیگ ایران قانون خوبی است اما کامل نیست.