تار علی اکبرخانی

چه زیباست انتقال موسیقی ایرانی از استاد به شاگرد.
در این ویدیو استاد بزرگ علی اکبر خان شهنازی پیش درآمد بیات ترک را که ساخته ای اوست به هنرجویی درس می دهند و سال ها بعد همان قطعه توسط هنرجوی دیگر ایشان استاد محمد رضا لطفی با همراهی تنبک استاد ناصر فرهنگ فر به زیبایی اجرا شده است.
این است راه و رسم معلمی
آفرین بر این استاد یگانه و بی همتا یادشان گرامی باد.

برای یادگیری موسیقی گروه فرهنگی گرزمان را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید:
https:///instagram.com/garozman1398
https://t.me/garozman