تخریب هتل‌‌ها به خاطر نقض قوانین قرنطینه کرونایی

شیوع ویروس کرونا و نقض قوانین قرنطینه ،توسط تعدادی از هتل ها، باعث تخریب آن ها شد.