حل تمرین حرکت‌ شناسی (فیزیک دوازدهم) - بخش دهم - محمد پوررضا - همیار فیزیک

قسمت سوم حل تمرین حرکت با شتاب ثابت از فصل اول فیزیک دوازدهم:

در این قسمت فقط تمرین 1-11 که بسیار حائز اهمیت است، حل شده است.

مدرس: محمد پوررضا https://hamyarphysic.ir/blog/

در بخش سوم این فصل پرماجرا به قسمت حرکت با شتاب ثابت می‌رسیم. این قسمت دارای چند رابطه و چند مفهوم است که از مفاهیم و آن می‌توان به حرکت تندشونده و کندشونده، مساحت زیر نمودار سرعت – زمان و مساحت زیر نمودار شتاب – زمان اشاره کرد. برای رسیدن به تسلط در این بخش باید تعداد سوال بسیار زیادی حل کنید تا متوجه شوید از هر رابطه در چه جایی استفاده می‌شود. البته در بسته معلم خصوصی درس فیزیک به طور کاملاً واضح این مطلب آموزش داده شده حتی در حل بسیاری از تست‌های این فصل از فرمول‌های کتاب درسی استفاده نمی‌شود و به سراغ یک راه حل جایگزین و بسیار قدرتمند رفته‌ایم.