صحبتهای خلیل زاده پس از پایان جلسه هیات مدیره استقلال

صحبتهای خلیل زاده عضو هیات مدیره باشگاه استقلال و رئیس هیات مدیره این باشگاه با خبرنگاران پس از پایان جلسه هیات مدیره استقلال