بسته شدن پنجره نقل و انتقالات؛ کدام تیم بهتر عمل کرد؟

ساعت ۲۴ شب گذشته مهلت نقل و انتقالات پنجره تابستانی لیگ برتر به پایان رسید و درب سازمان لیگ بسته شد.