دامادی که گرفتار ویروس کرونا شد

ویدیویی تکان دهنده از دامادی که دو روز پس از عروسی گرفتار ویروس مرگبار کرونا شده را مشاهده می کنید.