آهنگ " کوچهٔ شهید " ، از علی زکریّائی ، در پاسخ به " کوچهٔ نسترن " ابی.

اخیراً ، " ابی " ، خوانندهٔ خارج نشین ،
آهنگی به نام " کوچهٔ نسترن " ، اجرا کرد ؛
که با واکنش های فعّالان فرهنگی _ رسانه ای ،
به یک موسیقی جنجالی ، تبدیل شد .
" علی زکریّائی " ، فعّال فرهنگی ،
در پاسخ اعتراضی به این آهنگ ،
ترانهٔ " کوچهٔ شهید " را ، براساس همان ریتم ،
و آهنگ کوچهٔ نسترن ؛ اجرا نمود .
متن و آهنگ کوچهٔ نسترن ،
در سایت های موسیقی ، موجود است .