سردچال ، مجله الکترونیکی صنایع غذایی و سردخانه داری کشور

سردچال، مجله الکترونیکی مواد غذایی و سردخانه‌ داری کشور با هدف معرفی بهترین و به روزترین کسب و کارهای مرتبط با صنایع غذایی و سردخانه داری کشور، ارائه‌ی اطلاعات و مشخصات کامل از کسب و کارهای مرتبط، ارائه‌ی مقالات تخصصی در خصوص صنایع مواد غذایی و سردخانه داری، ارائه‌ی نرم‌افزارهای مناسب و کارآمد برای سردخانه‌ ها راه‌اندازی گردیده است.

sardchal.ir