استودیو طرح و ساخت موما 7370 7105-021
استودیو طرح و ساخت موما
استودیو طرح و ساخت موما به صورت حرفه ای و تخصصی به آموزش اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان با رویکرد ورود به بازار کار پرداخته است. این دوره های آموزشی شامل نصب و سرویس پکیج رادیاتور، لوله کشی آب ساختمان، اجرای گرمایش از کف و چیلر می باشد. شماره تماس ها جهت مشاوره و پشتیبانی: 7370 7105 021 - 111 0915 0910 - 222 0915 0910
ادامه...

ویدئوهای کانال