فیلم حواست کجاس؟!(where are you?!2021)

فیلم کوتاه حواست کجاس؟ (where are you?! 2021)
نویسنده و کارگردان: سیدعلیرضازارعی
بازیگران:کامران نامجو، فرزاد کشتکار، محمد زارعی، اشکان زارع
فیلمبردار: سیدعلیرضا زارعی، سیدمحمدمهدی زارعی
حضور دل در نماز، یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین بنده و خداوند است. متاسفانه بسیاری از مسلمانان این اصل مهم را در طول زندگی معنوی خود راعایت نکرده و همین امر هم باعث شده که لذت شیرین ارتباط حقیقی با خالق خود را نداشته باشند...
لینک فیلم حواست کجاس در یوتیوب:
https://youtu.be/2aYByBimGxM
حواست کجاست.
فیلم کوتاه درباره حضور قلب در نماز
فیلم کوتاه درباره نماز
فیلم نماز
فیلم حضور قلب در نماز
نماز
برگزیده جشنواره کشوری فیلم کوتاه مدرسه