حرکت چرخش روسی

عضلات هدف :
شکم
پهلو

نام های دیگر حرکت:
راشن توئیست
پیچش روسی

نام انگلیسی حرکت:
RUSSIAN TWIST

نحوه انجام حرکت چرخش روسی

1. روی زمین بشینید و کمر را تا جایی به سمت عقب بدید که تمام عضلات شکم منقبض شود و همچنین دست هارو صاف و روبه روی صورت بالا نگه دارید؛ سپس از ناحیه شکم، بدن را به سمت چپ و راست بچرخانید.
2. در هنگام اجرای حرکت به صورت منظم تنفس را انجام بدید.
3. دقت کنید هنگام چرخش نباید پاشنه پا از زمین جدا شود.
https://fityar.org/Post/Exercises/russian-twist

فیتیار یک مرکز علمی است که رژیم غذایی، برنامه تمرینی، مکمل و اصلاحی ارائه میده. خدماتی مانند:
دریافت برنامه تمرینی; زیر نظر متخصصین فیزیولوژی ورزشی و مربی بین المللی بدنسازی و آمادگی جسمانی
دریافت رژیم غذایی; زیر نظر متخصص تغذیه و پزشک برای همه اهداف و شرایط
دریافت برنامه اصلاحی ; بهبود ناهنجاری های اسکلتی یا عضلانی زیر نظر متخصصین حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
با تمرین های فیتیار به به وزن و تناسب اندام دلخواه خودتون برسید.
https://fityar.org/