برترین لحظات مهمت شول در بایرن مونیخ

مهمت شول (زاده ۱۶ اکتبر ۱۹۷۰ درکارلسروهه) بازیکن فوتبال آلمانی است. پدر محمد شول از ترک‌های آلمان است ارگین یوکسل و مادرش آلمانی؛ و محمد در آلمان و در شهر کارلسروهه یعنی شهری که ستاره‌های دیگری همچون الیور کان و الیور بیرهوف به دنیا آمده‌اند متولد شد