خلاصه بازی تورنتو-من سیتی

بازی من سیتی و تورنتو که با برتری من سیتی به پایان رسید