ایستگاه اتوبوس عمومی در هانوفر آلمان

ایستگاه اتوبوس عمومی در هانوفر آلمان که در میدان Braunschweiger قرار دارد، پروژه ای با انگیزه های هنری و در عین حال با قابلیت کاربری بالا است. این پروژه نمونه ای از کارهای اولیه خاص و عجیب معمار آمریکایی فرانک گهری است، که از سال 1990 تا 1994طراحی و ساخته اش طول کشیده است