خانه گومفا- خانه ای برای نگاهی به آینده

این بنا ارتباط بین زندگی شهری و زندگی روستایی را با فرم های آزاد و قرار گرفتن در دل طبیعت برقرار می کند