چطوری از لرزش و بریده بریده شدن صدا جلوگیری کنیم؟

در این ویدئو من (کامران گنجی) به شما آموزش می دهم که:

چه تمرینی برای جاهایی که استرس داریم و صدای مان می لرزد وجود دارد؟
اگر صدای مان بریده بریده می شود چکار کنیم؟
اگر برد و قدرت صدای مان کم است چه کار کنیم؟
چطوری می توانیم واضح و پر انرژی صحبت کنیم؟
اگر در اثر استرس به نفس نفس زدن می افتیم، چه کار کنیم؟
و...

برای دریافت مطالب بیشتر در این زمینه وارد آدرس زیر شوید:

http://kamranganji.com