حرف سبز
بیژن جعفری
بیژن جعفری هستم، مدرس فن‌بیان، سخنرانی و مهارت‌های فردی.

ویدئوهای کانال