تمرینی عالی برای داشتن صدای قدرتمند

در این ویدئو من (کامران گنجی) به شما آموزش می دهم که:
اگر خجالت می کشیم که از تمرینات صداسازی استفاده کنیم، چه کار کنیم؟
تمرین صداسازی بدون صدا چگونه است؟
و...

برای دریافت مطالب بیشتر در این زمینه وارد آدرس زیر شوید:

http://kamranganji.com