بازسازی محیط کاری به محیط مسکونی

بازسازی جذاب و رنگارنگ یک محیط کاری که قبلاً استودیوی عکاسی بوده به محلی برای زندگی. ببینید چقدر جالب و هوشمندانه فضا را به محیطی گرم تبدیل کرده اند. از سایت ما نیز دیدن کنید.
www.dekorator.ir