اقامت ترکیه

اقامت ترکیه
اخذ انواع اقامت در ترکیه
1-اقامت از طریق ثبت شرکت:
با ثبت شرکت و فعالیت در ترکیه شما می توانید پس از ۵ سال اقامت این کشور را بدست آورید .که برای رسیدن به این اقامت می بایست مجوز و اجازه ی کار برای افراد هیات مدیره گرفته شود ( که مطمئن ترین راه برای رسیدن به اقامت دائم و پاسپورت کشور ترکیه می باشد )
2-اقامت توریستی:
مدت این اقامت ۹۰ روزه یعنی ۳ ماه می باشد برای این نوع اقامت نیازی به ویزا نمی باشد ( البته برای ایرانیان).لازم به ذکر است که این نوع اقامت قابل تمدید به ۱ سال می باشد.
3-اقامت دانشجویی:
برای گرفتن این نوع اقامت باید ابتدا آزمون تومر شرکت کرده و مدرک تومر را بگیرید. با داشتن این مدرک شرکت ما در کمتر از ۲ ماه با مشاور های لازمه و انجام مراحل اجرایی مربوطه این شرکت می تواند برای شما اقامت دانشجویی در کشور ترکیه را فراهم کند.
4-اقامت کاری:
شرط لازم و کافی برای اینکه شما بتوانید اقامت ترکیه را از طریق کاری بدست آورید این است که از یک شرکت ترکیه ای دعوت گردیدو یا شرکتی در ترکیه به ثبت برسانید و اقامت کاری از این طریق اخذ نمائید.
5-اقامت دائم:
-اقامت از طریق ازدواج
-اقامت از طریق ثبت شرکت در ترکیه
-اقامت از طریق خرید ملک
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر ودریافت خدمات یاد شده ( اخذ انواع اقامت در ترکیه ) میتوانند با شماره های زیرتماس و یا برای دریافت اطلاعات کامل روی لینکهای زیر کلیک نمایند :
02147626002
02166627955
02166627919
09126993290
https://goo.gl/T1YbLz
https://goo.gl/bUqX2v
https://goo.gl/UncSmW
شرکت پارس ترکان
https://goo.gl/oSTbgw
http://parstorkan.com/