ترکیه پرتال
ترکیه پرتال
مجموعه ایران ترکیه پرتال ، مستقر در پارک علم وفناوری استان زنجان دارای دفاتر رسمی در تهران و استانبول است هدف ما نشان دادن راهی درست برای ایرانیان و شهروندان ترکیه است که قصد زندگی و تجارت راهی دو کشور می شوند با توجه به قوانین تجاری و حقوقی متفاوت دو کشور ،ظرفیت ها و پتانسیل های و نزدیکی جغرافیای و فرهنگی بین دو کشور، ایران و ترکیه همواره مقاصدی جذابی برای زندگی و سرمایه گذاری بوده اند ولی متاسفانه عدم اگاهی و انتخاب درست باعث عدم موفقیت در برخی موارد شده
ادامه...

ویدئوهای کانال