کانتورینگ و متعادل سازی چهره داماد

سالن تخصصی کانتورینگ و متعادل سازی چهره داماد
تلفن : 09123019243
WWW.DAMADBARBER.COM


کانتورینگ یکی از مراحل گریم داناد میباشد که نواقص اجزاء
صــورت را میپوشاند. شما با این تکنیک قادر خواهید بود
چهره خود را به فرم ایده آل نزدیک سازید.

۱- کانتورینگ فرم صورت: از آنـجـایی که ایده آل ترین
فرم صورت، فرم بیضی شکل می بـاشـد هـنـگام گریم
می تـوانـیـد فـرم صورت خود را با استفاده از کرم پودر و
مواد گریم بـه ایـن فرم مطلوب درآورید