دستگاه بسته بندی نان پیتزا |ماشین سازی مسائلی03135723006

دستگاه بسته بندی نان پیتزا ماشین سازی مسائلی دارای سیستم شمارنده جهت بررسی و شمارش هر شیفت کاری می باشد. صنایع ماشین سازی مسائلی سازنده انواع دستگاه های بسته بندی نان با بهترین کیفیت می باشد و بزرگترین سازنده دستگاه های بسته بندی افقی در ایران است.