دستگاه بسته بندی بستنی |ماشین سازی مسائلی03135723006

دستگاه بسته بندی بستنی قابلیت بسته بندی انواع بستنی از قبیل بستنی کیم ، بستنی لیوانی ، بستنی نونی ، بستنی میوه ای ، بستنی یخی و ... می باشد. دستگاه بسته بندی بستنی ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب انواع سلفون را دارا می باشد.