کسب آرامش با تقویت باورهای معنوی

ارتباط انسان با خداوند به عنوان منبع آرامش و هر آن چیزی که انسان را به نوعی به او نزدیک می کند ( مثل ذکر و ادعیه و زیارات و همچنین ارتباط با اهل بیت و انس با شهدا و ...) می تواند یک بسته معنوی برای کسب آرامش فردی هر شخص باشد.