رعایت قوانین مهم قبل از خواب (1)

اگر نیاز به خواب در روز دارید ولی وقت آن را ندارید از این قوانین استفاده کنید.
به ذهن برنامه تقریبی خواب را اعلام کنید؛ خاصیت اعلام برنامه این است ذهن ما مانند یک مهندس طراح و برنامه ریز است و وقتی برنامه داشته باشد، خودش بدن را تنظیم می کند.