سکانس خنده دار از علی صادقی

قسمتی خنده دار از بازی علی صادقی